lytus

lytus
lytùs sm. (3) 1. R, K, Žvr žr. lietus 1: Kelinta jau savaitė, kaip lytus, pagavęs viršų, pliaupia Žem. Lytus telžia Žem. Nevaikščiok lytum (ta vieta, kur lyja) J.Jabl. Kvepa pats lytùs, o nelyna Lkv. Daba gausam perkūnijos ir lytaũs Krg. Lytùs eita kiaurai Prk. Vasara vieni lytaĩ Sg. Uždėjo lytaus, paržels ir velėnos Šts. Eisiu ir aš, lytuo nuejus, numie Šts. Ar tura proto – šiokiu lytu išvažiuo[ja] į Kalvariją Lk. Kap iš maišo papylė lytus Plv. Šį rudenį pagados nėr nė vieną dieną – vien lytaĩ i lytaĩ Slnt. Į lýtus pasitaikė šienpjūtė Pvn. Tokiu lytumì rugius pjauti gal Lkv. Būs lytaũs – žvirbliai alų dirba (čirškia) Lk. Krupės papamačiūs kurka priš lytų Plt. To lytaus nėko nelijusi šią naktį Šts. Lig lýti šilta, po lýti jau šalta Zt. Subaton bit lytùs Zt. Didis būrys, mažas lytutis RD213. Šįmet tie lýtūs vis neužsiraukia Plv. Lytužis užlyja KlvD199. Užejo didis lytus M.Valanč. Lytaus išlyta, vėjo blaškyta KlpD61. Lytus strūkliais kaip kibirais bėgo MitI77. Labai skaudingi lytai buvę TP1881,45. Ydant malonų lytų duotumbi 559. Šulnys vandenio iž lytaus SD117. Lytaus vandenį … permaino ing vyną DP72. Lytų ir saulę … nuleidžia DP362. Lytus nebevarvėjo daugesni ant žemės BB2Moz9,33. Lytus ir sniegas iš dangaus puola BPI93.lytus, sprogstant medžiams: Pumpurų lytùs (šiltas, sodrus) – pašoks viskas augti Krš. Lapų lytùs katrą metą ans yr? Vgr. ^ Laukia kap volungė lytaũs Plv. Lauk kaip gervė lytaũs Škn. Iš didelio debesio mažas lytùs Vlkv. Būs lytaũs kaip saldžio pieno (daug, gero, šilto lietaus) Šts. Dievas davė giedrą, Dievas duos ir lytaus S.Dauk. 2. žr. lietus 3: Sėjikas ėjo jų link vaga, berdamas priešais save sėklų saujas, įsižiūrėjęs į tą lytų gražių byrančių grūdų V.Kudir.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • telžti — 1 tel̃žti, ia, ė NdŽ, FrnW, KŽ, telžti NdŽ, FrnW, KŽ šnek. 1. intr. DŽ, Prk, Kal, Plt, Krš, Jnš smarkiai lyti: Telža, apsiūkusi DūnŽ. Telžė telžė, kol šieną supūdė Vvr. Mylą dienelę telžė i telžė, pūdė bulbeles Varn. Kiaurą naktį lytus telžė Rs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaikščioti — vaikščioti, ioja (vaikšto), iojo K, Š, Rtr, Kr, vaikščioti, ioja, iojo Pls; SD111, SD25, H, H273 1. intr. Rtr, DŽ1 judėti iš vietos į vietą žingsniu, žingsniuoti: Bevaikščiodamas pavargsi NdŽ. Daktaras užgynė greitai vaikščioti KŽ. Aš vaikštau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapnoti — 1 krapnoti, oja, ojo intr. po truputį lyti, lašnoti: Smulkus lietutis krapnojo iš debesų P.Cvir. Ateis rudenio tylus vakaras, ir lytutis tyliai krapnõs (d.) Gs. Šiandien visą dieną po biskį krapnoja Prn. Šiandien, matyt, bus lietaus, jau ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaisingas — vaisìngas, a adj. (1) K, à (3) Š 1. H, H176, SD22,95,464, R, R150,379, MŽ, MŽ198,510, Sut, P, N, J, M, Amb, L, LL105,147, ŠT66, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, ŽŪŽ152, Jnšk turintis ar vedantis daug vaisių: Vaisingas, vaisių nešąs SD236. Sodnas koks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viršus — 1 viršùs sm. (4) KBII106, K, FrnW, NdŽ, vir̃šus (2) K, NdŽ, DūnŽ, Trš, Dr; SD1193, N, LL93, L 1. SD398, CII160, R, R97,270,333,359, MŽ, S.Dauk, D.Pošk, M, J.Jabl(Als), Š, K.Būg, Rtr, ŠT43, DŽ, LKAI43, LzŽ viršutinė, aukštutinė dalis; pršn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulksmas — dul̃ksmas sm. (4), (2) 1. dulkėjimas: Toks dul̃ksmas nuo sijojimo, kad ir atsidust negalima Vj. ║ sing. dulkės: Jei padarei kruopas, tai dulksmą supilk į kiauliajavį, kartu sušersim Bd. 2. smulkus lietus: Toks dul̃ksmas yr, nė koks lytus Slnt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulksna — dulksnà sf. (4) Lk, Mžk žr. dulksmas 2: Ne lytus, bet dulksnà toki antejo Šts. Tokia dulksnà krimta – nei lytus, nei pagada Krt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džabyti — džãbyti, ija ( yja J), ijo ( yjo) 1. tr. mušti, plakti, kapoti: Tu nedžãbyk gyvolių su botagu J. Na džãbijau aš aną, na džãbijau! KlvrŽ. 2. intr. smarkiai lyti, čebyti: Al kad pradės lytus džãbyti, tik veizuos, kur bepalįsti Skd. Beeinant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškilti — iškìlti intr. 1. pakilti (aukštyn): Kur jau saulė iškilo, laikas prie darbo Žem. Saulelė, iškilusi į pusryčius, karštai ėmė kaitinti Žem. Negali aukščiau paties savęs iškilti J.Jabl. Vieversėlis iškilo į dangaus aukštybes J.Balč. Iškils juodas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaryti — 1 išvaryti K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; SD1200, SD411, H, H159, R44,49, MŽ59, D.Pošk, N, M, L 1. KŽ, DŽ1, Krs, Kvr, Jdp, Kur, Pnm, Ps, Mšk, Krš, Sd, Žlb priversti išeiti, išbėgti, išskristi (ppr. iš vienos vietos ar patalpos į kitą): Visi žmonės išvãro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”